Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
गण्डकी प्रदेश सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

फेवा ड्याम , पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

फेवा ड्याम , पोखरा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

   फिल्टर हटाउनुहोस

अध्यावधिक गरिएको विवरण फाईलहरु एक्सन
2081-01-28 गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
स्रोतहरू / ऐन 16 दिन अगाडी
2081-01-28 स्रोतहरू
16 दिन अगाडी
2078-08-16 डाउनलोड
2078-08-16
2081-01-28 गण्डकी प्रदेशको सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
स्रोतहरू / ऐन 16 दिन अगाडी
2081-01-28 ऐन
स्रोतहरू 16 दिन अगाडी
2080-05-08 स्लाइडर
स्लाइडर 9 महिना अगाडी
2081-01-26 दरभाउपत्र माग सम्बन्धी सूचना
सूचना 18 दिन अगाडी
2081-01-17 बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
सूचना 27 दिन अगाडी
2080-12-03 लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आ.ब. २०७९/८०
प्रकाशनहरु 2 महिना अगाडी
2080-12-02 लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आ.ब. २०७९/८०
प्रकाशनहरु 2 महिना अगाडी
2080-09-20 गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम तह बृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना।
सूचना 4 महिना अगाडी
2080-05-12 लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्यतु महशुल अनदुान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
2080-12-12 लिफ्टिङ सिंचाइ प्रणालीमा विद्युत महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
2080-09-05 दरभाउपत्र माग सम्बन्धी सूचना
सूचना 5 महिना अगाडी
2080-03-24 तहवृद्बि सम्बन्धी सूचना
सूचना 10 महिना अगाडी
2080-06-16 भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, कास्कीद्धारा सन्चालन हुने ०८०-८१ को जिल्लागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी, जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास सव-डिभिजन, मनाङ्गद्धारा सन्चालन हुने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी, जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास सव-डिभिजन, मुस्ताङ्गद्धारा सन्चालन हुने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाद्धारा सन्चालन हुने लमजुङ्ग जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाद्धारा सन्चालन हुने गोरखा जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँद्धारा सन्चालन हुने नवलपरासी (ब.सु.पू) जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँद्धारा सन्चालन हुने तनहुँ जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) द्धारा सन्चालन हुने ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गोरखाद्धारा सन्चालन हुने ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लमजुङ्गद्धारा सन्चालन हुने ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-19 खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी द्धारा सन्चालन हुने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँद्धारा सन्चालन हुने ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-20 खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी द्धारा सन्चालन हुने खानेपानी तर्फको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-19 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङ्गद्धारा सन्चालन हुने पर्वत जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
2080-06-19 खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङ्गद्धारा सन्चालन हुने बागलुङ्ग जिल्लाको ०८०-८१ को पालिकागत बार्षिक विकास कार्यक्रम
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-28 13:53:14

© सर्वाधिकार सुरक्षित उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

Powered By: ProActive Developers