• moewrws.gandaki@gmail.com
  • 061-460771,061-460832 ,061-460833

सम्पर्क

team

मा. हरि शरण आचार्य

उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री
team

ई . राम कुमार श्रेष्ठ

सचिव
team

जीवन अधिकारी

सूचना अधिकारी

ठेगाना

  • उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
  • ड्यामसाईड, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
  • 061-460771, 061-460832 ,061-460833
  • 061-460833
  • moewrws.gandaki@gmail.com